Slovnaft - Bonus klub Slovnaft Bonus portál
klub

KLUB BONUS

Najhustejšia sieť čerpacích staníc SLOVNAFT Vám umožní nielen tankovať práve vtedy, keď to potrebujete, ale Vám prináša aj niečo naviac! Každému členovi Klubu BONUS je vystavená Karta Bonus, na ktorú sa zaznamenávajú maloobchodné nákupy motorových palív, nákupy shopového tovaru (z programu je vyňatý nákup prostredníctvom mincových automatov a nákup diaľničných známok, telefónnych kariet a tabakových výrobkov) a nákupy umývacích programov v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT. Stačí, aby ste kartu predložili obsluhe čerpacej stanice pred zaplatením nákupu.

KONTAKT NA CENTRUM BONUS
Klub BONUS, P.O.BOX 24
820 03 Bratislava 23
tel.č.: 02 / 4055 7800
fax: 02 / 5859 9145
e-mail: bonusklub@slovnaft.sk