Úprava všeobecných obchodných podmienok

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok Bonus klubu (ďalej len VOP) prevádzkovaného spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018. Celé znenie obchodných podmienok nájdete na: https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/vseobecne-obchodne-podmienky/

Chceme vás uistiť, že nové VOP sú plne v súlade s legislatívou nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mať uzatvorenú žiadnu ďalšiu zmluvu.

Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, o Vašich právach pri ich spracúvaní, vrátane všetkých kontaktných údajov, nevyhnutných pre uplatnenie Vašich práv nájdete na: https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/

 

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko