Späť do katalógu

Trojuholník s klobásovou náplňou

99 bodov + 0,05 EUR

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici

99 bodov + 0,05 EUR

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici

Trojuholník s klobásovou náplňou, 85 g