Späť do katalógu

COVID-19 IgG/IgM jednorázový rýchlotest 2ks

1939 bodov + 0,05 EUR

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici

1939 bodov + 0,05 EUR

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici

COVID-19 IgG/IgM jednoraz.rýchlotest 2ks