COCA COLA 1L PET RET.

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici
199 bodov + 0,05 EUR

Objem: 1l Vratný obal.