GEMERKA Sparkling 0,5L PET RET

Táto odmena je k dispozícii
priamo na čerpacej stanici
129 bodov + 0,05 EUR

Objem: 1l Vratný obal.