Fresh Corner – Bačovská bageta, biela

čerstvá 210 g

169 bodov + 0,05 €

Táto odmena je k odberu ihneď na čerpacej stanici.