Hydraulický hever

hydraulický hever 2T - pojazdný. Hever používajte len vo zvislej polohe, na miestach určených výrobcom vozidla

1360 bodov + 19,00 €