Hydraulický hever

hydraulický hever 2T - pojazdný. Hever používajte len vo zvislej polohe, na miestach určených výrobcom vozidla

3520 bodov + 0,05 €