Autochladnička

napájanie 12 V/ 230 V, vnútorný objem 24 l, chladiaci účinok až o 15 °C pod okolitú teplotu (pri 25 °C)

8110 bodov + 0,05 €