Espresso

Espresso podľa aktuálnej ponuky na servisnej stanici

60 bodov + 0,05 €

Táto odmena je k odberu ihneď na čerpacej stanici.