Fresh Corner – Hot dog klasik extra fr. horčica

Fresh Corner – Hot dog klasik extra fr. horčica 120g

95 bodov + 0,05 €

Táto odmena je k odberu ihneď na čerpacej stanici.