JAZDITE
OPÄŤ
ZA BODY

Jazdite za body

Jazdite opäť za body výhodnejšie . Členovia BONUS klubu si môžu až do 31. januára 2023 za nazbierané BONUS body uplatniť zľavu za tankovanie na všetky palivá.

Využite svoje BONUS body výhodne a nenechajte ich prepadnúť. Natankujte akékoľvek palivo, použite pri platbe BONUS kartu a môžete si uplatniť zľavu:

1. Za 8 BONUS bodov zľava 10 centov/liter pri tankovaní prémiových palív

Zľava 10 centov na liter za 8 BONUS bodov

2. Za 4 BONUS body zľava 5 centov/liter pri tankovaní základných palív a LPG

Zľava 5 centov na liter za 4 BONUS body

Podmienky akcie:

  • Uplatnenie zľavy nie je automatické. Pri platbe je potrebné predložiť obsluhe čerpacej stanice BONUS kartu a požiadať o zľavu na palivo
  • Zľavu nie je možné uplatniť pri platbe na vonkajšom platobnom termináli
  • Je potrebné mať dostatočný počet BONUS bodov na uplatnenie zľavy na celé tankovanie
  • Uplatnenie zľavy iba na časť natankovaného paliva nie je možné
  • Zľava sa nedá uplatniť pri úhrade tankovania MOL Group palivovými kartami ani inými palivovými kartami, akceptovanými v sieti čerpacích staníc Slovnaft

Pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú. Výsledná zľava za natankovaný objem je zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a počet použitých bodov je zaokrúhlený na celé číslo. Pri výpočte zľavy a počtu uplatnených bodov môže dochádzať pri zaokrúhľovaní k malým odchýlkam, maximálne 1 bod / 0,01 EUR.

Ak ešte nie ste členom BONUS Klubu, zaregistrujte sa cez aplikáciu SLOVNAFT GO alebo požiadajte o vydanie BONUS karty obsluhu čerpacej stanice.