Obnoviť heslo

Pre obnovenia hesla zadajte číslo BONUS karty. Obnovené heslo Vám zašleme na email evidovaný ku Vašej BONUS karte.
V prípade, ak ste žiadali o vydanie novej BONUS karty a neprišiel vám ešte potvrdzujúci email o spracovaní žiadosti (za predpokladu, že ste vyplnili email v žiadosti), zadajte číslo pôvodnej karty, nakoľko vaša žiadosť ešte nebola spracovaná.